Text Size
 • Gewoon doen, door gewoon te doen.

  Gewoon doen, door gewoon te doen.

 • Phusis, een plek om te wonen en te werken.

  Phusis, een plek om te wonen en te werken.

 • Niet stilzitten. We gaan wat doen.

  Niet stilzitten. We gaan wat doen.

 • Iedereen verdient een kans.

  Iedereen verdient een kans.

 • Lekker weg in de natuur.

  Lekker weg in de natuur.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Publicaties

Phusis deelt graag kennis. Eigen kennis of kennis van anderen. De publicaties zijn daarom te bestellen of te downloaden. Indien er een financiële vergoeding geldt dan wordt dat bij de uitgave aangegeven.

Persbericht Gemeente Assen

Assen, 1 juli 2021

VAART WELZIJN AAN DE SLAG MET ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN BEPERKING

Gemeente Assen wil dat alle inwoners veilig en gezond op kunnen groeien, mee kunnen doen in de samenleving en zo zelfredzaam als mogelijk zijn. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), een autismespectrumstoornis (ASS) en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Vanaf 1 juli voert Vaart Welzijn in opdracht van de gemeente de maatschappelijke hulp- en dienstverlening bij het versterken van het gewone leven voor deze doelgroepen uit.

De ondersteuning van de doelgroepen LVB, ASS en NAH bestaat uit twee onderdelen:

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning: het helpen bij het regelen van ondersteuning of hulp. De gemeente heeft dit belegd bij MEE Drenthe.
 • Maatschappelijke hulp- en dienstverlening: ondersteuning die mensen in staat stelt om zelfredzaam te zijn en mee kunnen doen in de samenleving. Hiervoor heeft de gemeente nu een contract afgesloten met Vaart Welzijn.

Samen zorgen voor afstemming

Wethouder Broekema, portefeuillehouder welzijn, inclusie en preventie: “De gemeente Assen vindt het belangrijk dat mensen met een LBV, ASS of NAH hulp en ondersteuning kunnen krijgen wanneer dit nodig is. Ze moeten gemakkelijk de weg kunnen vinden en er moet een laagdrempelig aanbod zijn. Voor de onafhankelijke cliëntondersteuning hadden we al afspraken gemaakt met MEE Drenthe en met Vaart Welzijn zijn deze nu gemaakt voor de maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Beide organisaties zorgen samen voor een goede afstemming.”

Benutten van wat wel kan

Henny Luppes, directeur Vaart Welzijn: “Met de inzet van maatschappelijke hulp- en dienstverlening ondersteunen we inwoners met een beperking en hun directe sociale netwerken bij het optimaal inzetten van hun eigen kracht. We bieden ondersteuning waardoor zij zich kunnen redden in het dagelijks leven en mee kunnen doen. Daarbij benutten we vooral wat wel kan. Het is fijn om te weten dat de buurtteams van Vaart Welzijn voor inwoners klaar staan, ook als je een beperking hebt. Vaart Welzijn is er voor alle inwoners van Assen.”

Onafhankelijke cliëntondersteuning blijft bij MEE Drenthe

Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor alle inwoners in Assen en blijft bij MEE Drenthe.

Het is een gratis gemeentelijke voorziening voor inwoners die het bijvoorbeeld lastig vinden hun hulpvraag duidelijk te formuleren, hulp nodig hebben bij het zetten van de stap naar de gemeente, nog geen goed zicht hebben op de problemen die spelen of hulp nodig hebben bij het maken van keuzes. In al deze gevallen kunnen cliëntondersteuners helpen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld helpen om gesprekken voor te bereiden, meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, het UWV of een zorgorganisatie en geeft waar nodig informatie en advies.

Op 4 oktober 2020 is Stichting Phusis op tv geweest in het programma ‘De Helden van Nu’. Klik hier om de uitzending terug te kijken

 

Rapport: Sociaal Jaarverslag 2016-2017

Rapport: Sociaal Jaarverslag 2016-2018
Uitgever: Stichting Phusis

Het Sociaal Jaarverslag 2016-2018 kunt u hier downloaden.

Download pdf

Phusis film 'Normaal doen'
Deze korte film is ontstaan als gevolg van het onvermoeibare zoeken van de oprichters van Phusis naar de essentie van hun kracht in het begeleiden van hun bewoners. In de gefilmde bijeenkomsten wordt getracht te expliciteren wat lijkt te werken. Je zou dit de leidende principes van Phusis kunnen noemen. Met deze film hopen we het gedachtegoed en de visie van Bart de Bruin, Albert Scheer en Lulof Drenth, de drie oprichters van Phusis, te steunen, uit te dragen en verder te brengen.

Bekijk de film.

Deze film is gemaakt door Boris van Hoof en Jessica van Rüschen in opdracht van Strange | Strategy & Change. www.strange.nl
Muziek door Joost Manger Cats – www.jmcmusic.nl

Rapport: Sociaal Jaarverslag 2004-2012

Rapport: Sociaal Jaarverslag 2013-2015
Uitgever: Stichting Phusis

Het Sociaal Jaarverslag 2013-2015 geeft een beeld van hoe mensen binnen Phusis vanuit de relatie met elkaar werken en leven.

Download pdf

Documentaire: ‘Hoe houd je je intenties overeind in een georganiseerde wereld?’
Uitgever: Stichting Phusis

De filmmakers Jessica van Rueschen en Boris van Hoof volgden Stichting Phusis en de jongens en meiden met een licht verstandelijke handicap die zij opvangen en nergens anders meer terecht kunnen. Zij leren van hen hoe alle organisaties in de gehandicaptenzorg zoekende zijn om hun intenties overeind te houden in een georganiseerde wereld. Deze documentaire nodigt bestuurders in de gehandicaptenzorg uit om te blijven zoeken. Bekijk de trailer van de documentaire of de hele film.

Boek: In Dialoog
Auteur: Rob Wielink
Uitgever: Rijksuniversiteit Groningen

Een zorgprogramma voor intensieve zorgverlening aan mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag.

Boek: Zorgzaamheid organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: Gijs van Gemert

Uitgever: Koninklijke Van Gorcum

Zorgzaamheid, verbondenheid, respect en vertrouwen zijn centrale begrippen bij het verlenen van goede zorg aan kwetsbare mensen. Het punt is dat een groot deel van deze zorg verleend wordt vanuit een bedrijf. Alle aspecten van het dagelijkse leven moeten letterlijk georganiseerd worden. Organiseren heeft, meer dan zorgzaamheid, zakelijke associaties met werkroosters, ondersteuningsplannen, indicaties, protocollen en multidisciplinaire cliëntbesprekingen. Op welke manier breng je uiteenlopende begrippen als 'organiseren' en 'zorgzaamheid' op een succesvolle manier tegelijk in de praktijk? In Zorgzaamheid organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking wordt helder uiteengezet langs welke lijnen dat mogelijk is. 

Boek: Tussen de Regels
Auteur: Mieke Moor

Tussen de regels is een gewaagd boek over de relatie tussen kunst en werk. Het werpt een ongewone blik op organisatie en werk en confronteert de lezer met het onalledaagse denken van de filosofie. Het boek is niet alleen bedoeld voor organisatieprofessionals die kritisch staan ten opzichte van de gangbare organisatie- en managementliteratuur, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in het dubbele verlangen van de mens om 'in control' én vrij te zijn.

Bestellen

Boek: ‘Thuisgeven; zwerfjongeren vertellen hun verhaal’
Auteurs: Kees en Marieke Opmeer
Uitgever: Koninklijke Van Gorcum

In ons land leven ruim 8 duizend geregistreerde zwerfjongeren: jongeren die van adres naar adres zwerven of op straat leven. In werkelijkheid leiden zelfs nog meer jongeren een zwervend bestaan. Dit boek is bedoeld om aandacht te vragen voor de schrijnende problematiek waar zwerfjongeren mee te maken hebben, en om te laten zien welke aanpak werkt en welke niet. Phusis maakt zich hier al jaren hard voor. Het biedt beleidsmakers, hulpverleners en onderwijsgevenden die met schooluitval te maken hebben, informatie waarmee zij beter afgewogen keuzes kunnen maken.