Text Size
 • Gewoon doen, door gewoon te doen.

  Gewoon doen, door gewoon te doen.

 • Phusis, een plek om te wonen en te werken.

  Phusis, een plek om te wonen en te werken.

 • Niet stilzitten. We gaan wat doen.

  Niet stilzitten. We gaan wat doen.

 • Iedereen verdient een kans.

  Iedereen verdient een kans.

 • Lekker weg in de natuur.

  Lekker weg in de natuur.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zorgcoördinator

Algemeen

Stichting Phusis is een kleinschalige zorgaanbieder. We hebben diverse woon- en werklocaties in Noord-Nederland. Met 130 collega’s werken we samen voor 150 bewoners. Medewerkers van stichting Phusis ondersteunen bewoners met een licht verstandelijke beperking waarbij we uitgaan van mogelijkheden van mensen die ontstaan in wisselwerking met de context waarin zij wonen, werken, recreëren en leven. We verwachten van medewerkers dat zij het gedrag van de bewoner, hun eigen gedrag en de factoren uit de context kunnen schouwen en in dialoog kunnen nagaan waar de bewoner wordt uitgenodigd om te werken aan droom en perspectief. En wanneer dat niet lukt waar de wisselwerking bewoner, medewerker en context de bewoner verstillen of leidt tot probleemgedrag.

Voor een nieuw team in de periferie in Assen zijn wij op zoek naar een zorgcoördinator.

De Periferie

Het team bestaat uit tien collega’s en 11 bewoners. De bewoners wonen allemaal in een eigen huis en er is een groepswoning. De bewoners ontvangen allemaal begeleiding thuis. Dit varieert van 24 uur per dag tot 1 uur per week. Samen met de begeleiding wordt er gewerkt aan het perspectief van de bewoners.

 

Competenties

 • We zoeken een zorgcoördinator die kan sturen op deze visie en de passende methodiek ‘In Dialoog’;
 • Het team kunnen coachen op het realiseren van het steeds weer creëren van een veilige of uitnodigende context, het aangaan van de relatie met bewoners en het sturen op passende zorg en begeleidingsplannen;
 • Het ontwikkelen van het eigen team. Vanuit die visie werkt de coördinerende ook periodiek mee in het team als leermeester en rolmodel, zodat directe bijsturing en de verbinding met het team dichtbij is;
 • Het onderhouden van relatie en contact met bewoner en zijn natuurlijke netwerk. En waar mogelijk ondersteunen naar een helpend netwerk wat bijdraagt aan droom en perspectief van de bewoner;
 • Het onderhouden van relaties en netwerken uit de buurt en gemeente om contexten te laten ontstaan of te ontwikkelen, zodat inclusie en meedoen kan ontstaan op het niveau wat passend is voor bewoner en omgeving;
 • Medewerker voelt zich eigenaar van de ontwikkeling en de randvoorwaarden die nodig zijn om droom en perspectief te ontwikkelen en te realiseren;
 • Medewerker kan systemen hanteren die ondersteunen bij dit werk en heeft ook financieel en bedrijfsmatige inzichten en vaardigheden of weet deze te benutten bij anderen uit het eigen team of binnen Phusis.

 

Functie-eisen

Wij vragen aantoonbaar brede inhoudelijke kennis en ruime praktijkervaring in:

 • Het gelijkwaardig ondersteunen van mensen met een verstandelijk beperking (LVB) en bijkomende problematiek (gedragsproblemen en/ of psychiatrische problematiek);
 • Het leren-leren-principe (double-loop learning);
 • Het systematisch werken en de invloed van het systeem op het gedrag van alledag;
 • De veranderende omgeving in de zorg voor mensen met een beperking;
 • Het uitdragen en overdragen van de missie en visie van de organisatie aan het systeem rondom de bewoner en externe partijen (bijvoorbeeld: scholen, gemeentelijke organisaties en overheidsinstanties);
 • Kennis van diverse financieringsvormen als PGB, WLZ en WMO;
 • Een afgeronde hbo-opleiding (SPH/MWD of vergelijkbare hbo-opleiding).

Stichting Phusis biedt

 • Een omgeving waar de medewerker zelf kan ontwikkelen naar eigen droom en perspectief, vanuit de wederkerige relatie tussen medewerker, bewoners, collega’s en anderen. Waarbij dialoog een belangrijk uitgangspunt is van de samenwerking;
 • Een passend salaris bij ervaring en functie;
 • Parttime en fulltime is beide bespreekbaar;
 • Aanwezigheid bij verschillende interne overleggen en collegiale ontmoetingen zijn een onderdeel van de procedure.

Voor informatie kun je contact opnemen met:
Miranda Teerling, telefoon(0592) 30 22 52, mirandateerling@stichtingphusis.nl

Solliciteren

Je reactie met curriculum vitae ontvangen wij graag onder vermelding van ‘vacature Zorgcoördinator’

voor 15 april 2020. Je kunt dit mailen naar:

Linda Gorter, medewerker ondersteuning, sollicitaties@stichtingphusis.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.