Text Size
 • Gewoon doen, door gewoon te doen.

  Gewoon doen, door gewoon te doen.

 • Phusis, een plek om te wonen en te werken.

  Phusis, een plek om te wonen en te werken.

 • Niet stilzitten. We gaan wat doen.

  Niet stilzitten. We gaan wat doen.

 • Iedereen verdient een kans.

  Iedereen verdient een kans.

 • Lekker weg in de natuur.

  Lekker weg in de natuur.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Gedragsdeskundige gezocht

Graag nodigen we je uit om te solliciteren als gedragsdeskundige

Algemeen

Stichting Phusis is een kleinschalige zorgaanbieder. We hebben diverse woon- en werklocaties in

Noord-Nederland. Met circa 120 collega’s werken we samen voor ruim 120 bewoners.

Medewerkers van stichting Phusis ondersteunen bewoners uit de restgroep van de samenleving naar het leven en meedoen. Deze mensen waar we voor zijn opgericht zijn langdurig bloot gesteld aan negatieve factoren. Ze zijn street wise en willen meedoen net als ieder ander mens. De kenmerken waar ondersteuning op nodig is om dat te bereiken is hen onder andere te helpen en te leren hoe ze kunnen samenleven en meewerken. We ondersteunen heb bij de specifieke opgaven die zij hebben op de terreinen van verslaving, licht verstandelijke beperking, psychiatrie, justitiële uitstroom naar mee doen, van sociale exclusie naar integratie waar dat kan, het voorkomen of terugdringen van schulden, en het doorbreken van loverboyproblematiek. We gaan steeds weer uit van de mogelijkheden van mensen, dat we leerbaar zijn en dat de context waar je bent er toe doet en van invloed is. We creëren werk en wonen in crossovers dicht bij het leven en werken in de samenleving waar mensen een ambacht en mee doen kunnen leren en ontwikkelen. We verwachten van medewerkers dat zij het gedrag van de bewoner, hun eigen gedrag en de factoren uit de context kunnen beschouwen en in dialoog kunnen nagaan waar de bewoner kan worden uitgenodigd om te werken aan zijn of haar eigen droom en perspectief.

Wegens het vertrek van een collega en toename van het aantal bewoners zoekt Stichting Phusis per direct een gedragsdeskundige of orthopedagoog-generalist of gz-psycholoog.

Competenties

Wij zoeken een gedragskundige die:

 • Kan sturen op de visie en de methodiek ‘In Dialoog’;
 • Reflectief is op eigen handelen en anderen aanzet tot reflectie;
 • Teams kan coachen op het realiseren of hernieuwen van een veilige en uitnodigende, lerende context en op het aangaan van de relatie met bewoners vanuit gelijkwaardigheid;
 • Begeleiders kan aansturen op het schrijven van kwalitatief goede ondersteuningsplannen;
 • Begeleiders kan adviseren en ondersteunen bij het creëren van een helpend netwerk voor de bewoner, dat bijdraagt aan hun dromen en perspectief;
 • In samenwerking met het lerende team kan vormgeven aan scholing over actuele thema’s;
 • Beschikt over een flexibele instelling;
 • Stressbestendig is.

 Functie-eisen

 • Je bent iemand die mensen uit de restgroep van de samenleving kan begeleiden naar perspectief;
 • Je bent in staat om het beeld van de mens zo te formuleren dat het mens zijn met alle verlangens en dromen, wat iemand kan en welke impact (licht) verstandelijk beperking, psychiatrische beperkingen, sociale beperkingen, schulden, exclusie en bijkomende problematiek dat hier een vertrek punt ontstaat. Vanuit dit vertrekpunt ben je in staat om contexten creëren en toekomstgericht gaan begeleiden en inzetten op ontwikkelen en zorgstructurering die passend is bij de hulpvrager;
 • Je bent in staat om vanuit gelijkwaardigheid de ander te ontmoeten en ondersteunen en accepteert ook de ander in de relatie;
 • Je hebt een master opleiding tot orthopedagoog of psycholoog afgerond, bij voorkeur ben je in het bezit van een postmaster registratie;
 • Je bent SKJ geregistreerd;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in systemisch werken;
 • Je hebt kennis van en inzicht in het veranderende zorglandschap, indicatiestelling en financieringsvormen;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs.

 Stichting Phusis biedt:

 • Een omgeving waar de medewerker zichzelf kan ontwikkelen naar eigen droom en perspectief vanuit de wederkerige relatie tussen medewerker, bewoners, collega’s en anderen. Een omgeving waarin dialoog een belangrijk uitgangspunt is van de samenwerking.
 • Een passend salaris bij ervaring en functie.
 • Een fulltime of een parttime dienstverband.

Net afgestudeerd?
We nodigen ook kandidaten uit die net afgestudeerd zijn omdat persoonskenmerken en stevigheid evengoed belangrijke kenmerken zijn die we zoeken.

Voor informatie kun je contact opnemen met Miranda Teerling, telefoon (0592) 30 22 52 of mirandateerling@stichtingphusis.nl

Solliciteren

Je reactie met curriculum vitae ontvangen wij graag onder vermelding van ‘vacature Orthopedagoog’
voor 25 juni 2019. Je kunt dit mailen naar onze directiesecretaresse, Margriet van Breden  margrietvanbreden@stichtingphusis.nl

 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.